ใส่ปุ๋ยสูตรใดได้บ้างครับต้นทุเรียน

ใส่ปุ๋ยสูตรใดได้บ้างครับต้นทุเรียน

สูตรเสมอ 16-16-16 ยืนพื้นครับหลักๆ แต่ระยะของทุเรียนก็มีส่วนในการเลือกสูตรนะครับ ช่วงติดผลก็อาจจะอีกสูตร

ตามคำตอบบนเลยครับ แล้วก็ระวังโรคต่าง ๆ ด้วยไม่งั้นจะโตช้า ไม่ออกผล