มะนาวมีจุดแดงทีใบ

มะนาวมีจุดแดงทีใบ

1 Like

มีรูปอาการไหมคะ

น่าจะแคงเกอร์มั้ย มีอยู่ไม่กี่อย่าง อยากเห็นรูปก่อน

แคงเกอร์ครับเพราะมะนาวส่วนใหญ่จะเป็น

แนวทางการจัดการ โรคแคงเคอร์
๑. ทำความสะอาดแปลงปลูก โดยการตัดกิ่งแห้ง กิ่งเป็นโรค เศษใบเป็นโรคที่ร่วงหล่นบริเวณโคนต้น ควรกวาดออกไปจากโคนต้น นำไปเผาทำลาย ซึ่งเป็นการลดปริมาณเชื้อแบคทีเรียที่สะสมอยู่ในแปลงปลูกได้ทางหนึ่ง
๒.|ในเขตที่ลมพัดจัด ควรปลูกไม้บังลมเพื่อลดความรุนแรงของลมที่จะพัดกิ่งใบส้ม ซึ่งอาจจะทำให้เกิดรอยขีดข่วนหรือรอยแผลบนในหรือกิ่งจากปลายหนามที่ทิ่มแทง ซึ่งรอยแผลนั้นจะเป็นช่องทางให้เชื้อแบคทีเรียเข้าทำลายได้ง่ายขึ้น|
๓.ป้องกันกำจัดโรคและแมลงอย่างสม่ำเสมอในช่วงที่ส้มแตกใบอ่อน ในระยะนี้จะมีหนอนชอนใบเข้าทำลาย ซึ่งจะทำให้การระบาดและแพร่กระจายของโรคเกิดได้รวดเร็วและรุนแรงขึ้น|
๔.สารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารกลุ่มคอปเปอร์ เช่น คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ เป็นต้น หรือ สารปฏิชีวนะบางชนิด เช่น คาซูกะมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ คาซูกะมัยซิน ไฮโดรคลอไรด์ ไฮเดรท เป็นต้น|