วิธีปลูกทุรียนที่อำเภอนางรอง

วิธีปลูกทุรียนที่อำเภอนางรอง

3 Likes

บุรีรัมย์ใช่ไม๊คับ ที่สวนสภาพดินเป็นยังไงบ้าง น้ำพอไม๊

ขอเอาข้อมูลจากคุณมนูมาแบ่งปันนะครับ ไม่ควรเป็นพื้น ที่สูง เกินกว่า 800 เมตรจากน้ำทะเล โอกาสอาจเกิดน้ำค้างแข็งในฤดูหนาว การบานดอกในช่วงอากาศเย็นเกสรตัวเมียก็จะแห้งได้ง่ายและผสมไม่ติด** บริเวณที่ปลูก ต้องมีความชุ่มชื้น เช่นใกล้มาบน้้ำ ลำน้ำ น้ำตก ใกล้แม่น้ำ คือต้องมีหุบความชื้น ควรปลูกกล้วยหอมให้ร่มเงาและความชุ่มชื้นไว้ก่อน2-3เดือนได้ก็ดี 1.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน 2.การเตรียมดิน ไถหรือพรวน ยกโคกแล้วปลูกบนโคก เพื่อการระบายน้ำดี โดยทำหลุม 50X50X50เซนติเมตรผสมหินฟอสเฟต 500 กรัม ปุ๋ยคอกเก่า 5.0กิโลกรัม ผสมกับหน้าดิน ในหลุมประมาณ 2/3 ของหลุม นำต้นกล้าตัดก้นถุงออก จัดคายรากแก้วที่ขดออกหรือตัดปลายเล็กน้อย ตั้งต้นกล้าบนดินผสมแล้วกรีด ด้านข้างถุงออกด้านใดด้านหนึ่ง กลบดินจท่วมระดับดินในถุงกล้าทุเรียนประมาณ 1 นิ้ว 3.การดูแลเอาใจใส่ต้องดี มีการพลางแสง 4. ทำการรดยารา ไฟทอปธอรา เนื่องรากกระทบกระเทือน 5.วันรุ่งขึ้นให้น้ำ3 วันติดต่อ จากนั้นเว้นเป็น 3 วันครั้ง ชอบชื้นแต่ไม่ชอบแฉะ 6.ป้องกันจัดโรคและแมลงโดยเฉพาะโรคโคนเน่า หว่านเชื้อไตรโคเดอรมาบริเวณโคน ที่ที่ไม่มีความชื้นตามที่บอกไว้เลิกคิดเลยเสี่ยงต่อการตายสูง

2 Likes

ต้องดูเรื่องน้ำเป็นหลักเลยค่ะ มีแหล่งน้ำมั้ย ทุเรียนขาดน้ำไม่ได้เลย

เอาตามที่คุณจักรพันธ์ุ มีความเห็นนะครับ เน้นเรื่องน้ำ ความชื้นในบรรยากาศการเตรียมดิน เสริมการติดตั้งระบบการให้น้ำเนื่องจากอากาศร้อน แล้ง

ตามนี้เลยครับ ขอบคุณคับ