พื้นที่ที่จะปลูกทุเรียน เป็นที่ต่ำ หน้าฝนแฉะน้ำ ควรแก้ไขอย่างไรคะ

พื้นที่ที่จะปลูกทุเรียน เป็นที่ต่ำ หน้าฝนแฉะน้ำ ควรแก้ไขอย่างไรคะ

3 Likes

ช่วงหน้าฝนต้องต้องระวังโรครา ยิ่งพื้นที่ชื่นๆ ต้องตรวจดูบ่อยๆ

1 Like

ยกโคกน่าจะช่วยค่ะ

1 Like

ขุดร่องรอบต้นระยะห่าง3เมตรให้น้ำถ่ายเทออก

ยกโคกก่อนปลูกเลยครับ ส่งผลดีในระยะยาวนะ

1 Like

วางผังแปลงให้ระบายน้ำดีๆครับ

1 Like

.มีการเก็บตัวอย่างดินไปวิเคาราะห์ หาความเป็นกรดด่างของดิน
แต่เน้นการเตรียมดิน
1.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือ ผานระเบิดดานไปเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
2.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใสปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
3 ยกร่องเนินหลังเต่าในที่ราบ สูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตรตามแนวสูงต่ำของพื้นที่ หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกบนเนินหลังเต่า 8X8, 10X10,12X12เมตร
4.การปลูกในหลุม บนเนินหลังเต่า หรือบนโคกที่เตรียมไว้

ที่นาคะยกสูงไว้ก่อน

1 Like