ปลูกข้าวให้ได้ไร่ละตัน

ปลูกข้าวให้ได้ไร่ละตัน

5 Likes

พื้นที่ขนาดเท่าไหร่

จริงๆ ปลูกข้าวให้ได้ละตัน ในประเทศไทย มีหลายที่ที่ปลูกได้ไร่ละตันนะครับ แต่ส่วนใหญ่จะเป็นเขตชลประทานในภาคกลาง ที่ดินมีความอุดมสมบูรณ์สูง และ มีน้ำดี ควบคุมน้ำได้ครับ และเลือกใช้เมล็ดพันธุ์ที่ให้ผลผลิตสูงครับเช่น กข41 ก57 กข81 เป็นต้นครับ

แต่ถ้าเป็นโซนแถบอีสาน และปลูกข้าวหอมมะลิ ด้วยลักษณะของพันธุ์หอมมะลิ ที่ไม่ได้ให้ผลผลิตสูงอยู่แล้ว แต่ได้ความหอมและอร่อย และดินมีความอุดมสมบูรณ์ต่ำ ก็ยากครับที่จะได้ ไร่ละตัน แต่ถ้าจัดการดินปุ๋ยดีๆ มีน้ำ และปลูกด้วยนาหยอด ปรับระดับพื้นที่ด้วยเลเซอร์ ไร่ละ 600 กว่า พอเป็นไปได้ครับ

1 Like

ปลูกหอมมะลิรึป่าวครับ ถ้าซัก 50-60 ถังพอจะเป็นไปได้อยู่

ปลูกพืชบำรุงดินหนักๆเลย พวกปอเทือง ถั่ว น่าจะช่วยได้ สู้ๆค่ะ