หากเราต้องการไล่หรือกำจัดแมลงปากดูดต้องทำยังงัยคะ

หากเราต้องการไล่หรือกำจัดแมลงปากดูดต้องทำยังงัยคะ

1 Like

เห็นว่ามวนตัวห้ำช่วยกินแมลงปากดูด เพลี้ยไฟได้นะ

การใช้สารที่มีคุณสมบัติไล่แมลงสามารถใช้สารสกัดจากพืช เช่น เมล็ดสะเดา ตะไคร้หอม ข่าแดง บรเพ็ด หางไหล หรือน้ำส้มควันไม้ หรือเลี้ยงขยายด้วงเต่าตัวห้ำหรือแมลงช้างปีกใส ส่วนมวนพิฆาตกับมวนเพฌชฆาตจะเป็นตัวห้ำที่กินหนอนผีเสื้อศัตรูพืช

ลองไดอะซินอน ฟิโพรนิล อิมิดาโคลพริด สารแต่ละกลุ่มใช้ซ้ำติดต่อกันได้ไม่เกิน 15 วัน กันดื้อยาครับ ข้อมูลจากอาจารย์สุเทพ แต่ถ้ารู้ชนิดเพลี้ยชัดเจนน่าจะช่วยเรื่องการเลือกใช้ตัวยาได้มากขึ้นครับ