ตอนนี้กำลังเจอปัญหาแมลงปากดูดและพืชใบจะเหลืองหงิกงอเช่นแตงไทย

ตอนนี้กำลังเจอปัญหาแมลงปากดูดและพืชใบจะเหลืองหงิกงอเช่นแตงไทย

1 Like

ลองพวก สารกำจัดเพลี้ยไฟพริก เช่น เบนฟูราคาร์บ ฟิโพรนิล ไบเฟนทริน สลับกัน ไม่ให้ดื้อยา

ในพืชตระกูลแตงจะมีเพลี้ยไฟระบาดโดยเฉพาะยอดอ่อน การทำลายทำให้ใบหงิกงอ และอาจถ่ายทอดเชื้อไวรัสใบด่างเหลืองในพืชตระกูลแตง การจัดการให้ได้ผล 1.ใช้เชื้อราเมทาไรเซียมพ่นโคนต้นเพื่อกำจัดระยะดักแด้ของเพลี้ยไฟ และใช้สารเคมี 3-4กลไกการออกฤทธิ์สลับกันโดยใช้สารแต่ละกลุ่มซ้ำได้ 2-3ครั้ง ไม่เกิน 15วัน แล้วเปลี่ยนสารกลุ่มอื่นหมุนเวียน สารที่พอมีประสิทธิภาพ กลุ่ม 5สไปเนโทแรม กลุ่ม 3ฟิโพรนิล กลุ่ม 6อีมาเมกติน กลุ่ม 4 ไทอะมีทอกแซม อะซีทามิพริด โคลไทอะนิดิน กลุ่ม 1Aและ1B เบนฟูราคาร์บ คาร์โบซัลแฟน อะซีเฟต สารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3 ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน หรืออิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

1 Like