ลำไยเป็นใบหยิกม้วนลงส่วนมากเป็นตรงยอดเกิดจากสาเหตุอะไรและป้องกันและรักษาอย่างไรครับ

ลำไยเป็นใบหยิกม้วนลงส่วนมากเป็นตรงยอดเกิดจากสาเหตุอะไรและป้องกันและรักษาอย่างไรครับ

2 Likes

มีรูปไหม ใบหงิกเกิดได้หล่ยสาเหตุ อาจเป็นแมลงปากดูดหรือไรศัตรู

1 Like

ราดสารตอนใบอ่อนป่าว

1 Like

อาการยอดของลำไยใบหงิกงองุ้มลงเกิดได้หลายสาเหตุ เช่น ไรขาวพริกทำลายใบอ่อน หรือได้รับพิษจากละอองสารกำจัดวัชพืชจากแปลงอ้อย นาข้าว หรือข้าวโพด

2 Likes

ลำไยเล็กครับยังไม่ให้ผลผลิต

ใบเป็นแบบนี้

ใช้ยาตัวไหนรักษาครับ

โรคพุ่มไม้กวาด (Witches broom)
สาเหตุ เกิดจากเชื้อ Phytoplasma หรือ Mycoplasma
การแพร่ระบาด
เชื้อมายโคพลาสมา (Mycroplasma) แพร่ระบาดได้ทางกรรมพันธุ์คือ สามารถแพร่ระบาดไปโดยการตอนกิ่งลำไยจากต้นที่เป็นโรค โรคนี้มีแมลงพวกเพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ำตาลเป็นพาหะนำเชื้อโรคไปสู่ต้นอื่นๆ ได้
แนวทางการจัดการ

  1. คัดเลือกกิ่งพันธุ์จากต้นที่ไม่เป็นโรคไปปลูก
  2. ป้องกันแมลงจำพวกปากดูด เพลี้ยจั๊กจั่นสีน้ำตาล
  3. สำหรับต้นที่เป็นโรคถ้าเป็นไม่มาก ควรตัดกิ่งที่เป็นโรคนำมาเผาทำลายซึ่งชาวสวนจะต้องพร้อมใจกันและกำจัดทุกๆ สวน เพื่อป้องกันไม่ให้เชื้อโรคแพร่ระบาด