ใช้ยาอะไรฆ่าหญ้าในไร่อ้อยดีค่ะที่ทำให้หญ้าแต่อ้อยไม่ตายค่ะ

ใช้ยาอะไรฆ่าหญ้าในไร่อ้อยดีค่ะที่ทำให้หญ้าแต่อ้อยไม่ตายค่ะ

2 Likes

อยากรู้ด้วย ที่ไร่หญ้าเยอะมาก

การจัดการหญ้าในอ้อยใช้วิธีผสมผสานตั้งแต่
1.การเตรียมดินไถดะไถพรวนเก็บเศษซากวัชพืชไปเผาทำลาย
2.พ่นยาคุมเมล็ดหญ้าก่อนงอก หลังปลูกอ้อยเสร็จ พ่นยาคุม เช่น เมทริบูซิน ไดยูรอน ออกซี่ฟลูออร์เฟน เพนดิเมทาลิน ไอโซซาฟลูโทน ซัลเฟนทราโซน โคลมาโซน+อามีทรีน โคลมาโซล+อาทราซีน เป็นต้น
3.พ่นหลังวัชพืชงอกและอ้อยงอกแล้ว สารที่เลือกทำลาย(วัชพืชต้นเล็ก ไม่เกิน 10เซนติเมตรหรือมี 4-5ใบ) ได้แก่ 2,4-ดี ,อามีทรีน+2,4-ดี, อามีทรีน+อาทราซีน, หรือสารที่ไม่เลือกทำลาย เช่น พาราควอต กรณีหาพาราควอตไม่ได้ให้ใช้กลูโฟซิเนตแอมโมเนียม(โดยพ่นหลังจากอ้อยอายุ 2เดือน โดยใช้ที่ครอบหัวฉีด ป้องกันละอองสารไม่ให้สัมผัสอ้อยโดยเฉพาะส่วนยอด)

2 Likes