ทำมังคุดปืวมันทำอย่างไร

ทำมังคุดปืวมันทำอย่างไร

3 Likes

เป็นอย่างไรคับ มีรูปไหม

เข้าใจว่าอยากให้มังคุดผิวมันใช่ไหมครับ แปลงนี้ที่พะโต๊ะ จ.ชุมพร มังคุด 25 ปี มีระบบน้ำ ในระยะลูกเล็กทางดินใส่ปุ๋ย 10-10-30+1.5MgO+0.1B อัตรา 1 กก/ต้น เดือน พค. 1 ครั้ง เดือน มิ.ย. 1 ครั้ง ทางใบฉีดพ่นด้วย แคลเซียม31%,สังกะสี1.4%,โบรอน0.1% และ แมกนีเซียม31% อัตรา 100 ซีซี/น้ำ 200 ลิตร ฉีดพ่นทั้งหมด 8 ครั้ง ทุก 10-14 วัน ผลลัพธ์ที่ได้ มังคุดลูกใหญ่ ติดเบอร์ 1-2-3 มาก ลดปัญหาลูกร่วง ลูกแตก และช่วยให้มังคุดหูเขียว ผิวมัน ครับ

1 Like

การที่มังคุดจะผิวมันนั้น หมายถึงผิวไม่ถูกทำลายด้วยเพลี้ยไฟ(ผิวเป็นขี้กลาก) เข้ามาดูดกินน้ำเลี้ยงและน้ำหวานจากดอกช่วงดอกบาน ฉะนั้นถ้าสามารถพ่นสารเคมี ป้องกันเพลี้ยไฟอยู่ในช่วงนั้น ก็จะไ่ม่มีปัญหา ในสภาพพื้นที่ที่มีอากาศชุ่มเช่นปลูกมังคุดในร่องสวน ที่อ.บ้านค่าย จังหวัดระยอง นนทบุรี นครปฐม จะพบเล็กน้อย หรือไม่มีเลย
ส่วนประเด็นปุ๋ย ทำอย่างไรให้มีคุณภาพ เซลล์ทนทานการแตก จากการดูดน้ำเข้าไปมากเกินไป ตามคำแนะนำ ของ คุณ พยัฆพล นะครับ
มังคุดผิวมัน


มังคุดกลากผิวลาย1

1 Like