ข้าวเริ่มมีหนอนกอ ต้องใช้ยาตัวใหนดีครับ

ข้าวเริ่มมีหนอนกอ
ต้องใช้ยาตัวใหนดีครับ

1 Like

ใช้สารสูตรเม็ดหว่าน เช่น คาร์แทป 4จี ฟิโพรนิล 0.3%จี คาร์แทป+ไอโซโพรคาร์บ3+3%จี คาร์แทป+ฟีโนบูคาร์บ 3+3%จี อัตรา 4-5กกต่อไร่ หรือพ่นทางใบบริเวณโคนต้น เช่น กลุ่ม 28 คลอแรนทรานิลิโพรล สารผสมกลุ่ม 28+4 คลอแรนทรานิลิโพรล+ไทอะมีทอกแซม หรือฟลูเบนไดเอไมด์+ไทอะโคลพริด

1 Like