อยากทำโคกหนองนา เลี้ยงปลาในนาข้าว / วิธีทำระบบน้ำลงสระ ปล่อยลงนา ครับ

อยากทำโคกหนองนา เลี้ยงปลาในนาข้าว / วิธีทำระบบน้ำลงสระ ปล่อยลงนา ครับ

1 Like

หาข้อมูล โคก หนอง นา คืออะไรก่อนครับ จากนั้นไปศึกษา สอบถามจากที่ใกล้เราที่สุด ค่อยๆทำไป

1 Like