เมล่อนเป็นจุดดำๆ ล้างไม่ออกค่ะ เป็นอะไรค่ะ และแก้ด้วยวิธีไหนค่ะ

เมล่อนเป็นจุดดำๆ ล้างไม่ออกค่ะ เป็นอะไรค่ะ และแก้ด้วยวิธีไหนค่ะ

น่าจะเป็นรานะ ไม่แน่ใจ รอผู้รู้

ที่ปลูกชื้นไหม มีแมลงศัตรูพืชอยู่ต่มใบหรือต้นมั้ย