ขอสอบถามหน่อยครับจะทำใบทุเรียนใช้ยาตัวไหนดีครับขอบคุณครับ

ขอสอบถามหน่อยครับจะทำใบทุเรียนใช้ยาตัวไหนดีครับขอบคุณครับ

คาโบซัลเเฟน,ไทอะมีโทแซม,อะบาแม็กติน,แลมดาไซฮาโลทริล,เดเมโทเอต,อเซตามิพริด,อีบาแมกตินเบโซเอท,พริโฟนิล ชอบตัวไหนไล่เรียงเลยครับ