แตงโมเกิดอาการแบบนี้เป็นเพาะสาเหตุอะไรคัรบ

แตงโมเกิดอาการแบบนี้เป็นเพาะสาเหตุอะไรคัรบ

3 Likes

ดุอาการน่าจะขาดโบรอน ทำให้หงิกเป็นคลื่น ใช้โบแร็กซ์ อัตราแนะนำ

น่าจะเริ่มจากการเข้าทำลายของเพลี้ยไฟ เกิดอาการยอดตั้ง แล้วตามมาด้วยไวรัส