ถ้ามันสำปะหลังถูกลมพัดแล้วล้มลงมันสำปะหลังจะลงหัวได้ไหม

ถ้ามันสำปะหลังถูกลมพัดแล้วล้มลงมันสำปะหลังจะลงหัวได้ไหม

ลงได้ แต่มันจะบังแสงซึ่งกันและกัน ถ้าจะตัดแต่งกิ่งได้ก็ดี

1 Like