ผลมะนาวออกเป็นสีดำเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

ผลมะนาวออกเป็นสีดำเกิดจากสาเหตุอะไรครับ

1 Like

ส่งรูปมาดูซิ เป็นอะไร ?