ไม่รู้วิธีการปลูก

ไม่รู้วิธีการปลูก

ปลูกอะไรครับ อ้อยหรือเปล่า มีพันธุ์ที่สนใจจะปลูกไหม

ตรวจดินก่อน เพื่อบุรุงดินก่อนลงหน่อ

1 Like

คุณต้องการจะถามอะไรครับ

ขอสอบถามอาจารย์ ที่นาแถวลำลูกกา อยากปลูกอ้อยคั้นน้ำครับ ต้องขุดร่องน้ำ ยกคันไหมครับ ปลูกริมคัน เพื่อเดินตรงกลางได้ไหมครับ ขนาดร่อง คัน เท่าไหร่ดีครับ มีความคิดริเริ่มครับ รอลงมือทำครับ ขอบคุณอาจารย์ล่วงหน้าด้วยครับ

ถ้าจะปลูกอ้อยคั้นในที่ลุ่ม
1.นำดินไปตรวจวิเคราะห์เสียก่อน
2.ทำการยกร่อสวน กว้าง 4เมตร ท้องกว้าง 1.เมตร ลึก 1.0เมตร
3ทำคันโอบ 3 เมตรป้องสันคันกว้าง 1.5- 2.0เมตรสูง1-1.5 เมตรและลำประโดง เชื่อมร่องน้ำต่างๆ ทำประตูระบายน้ำเข้า-ออก
4.ตากดินที่ยกใหม่ ประมาณ 1 เดือน แล้วพลิกดินล่างขึ้นด้านบน
5.ตากดินหลังพลิกแล้ว 1เดือน แล้วใส่ปูนตาค่าวิเคราะห์ ใส่ปุ๋ยคอกเก่า 1.5-2.0ตัน/ไร่พร้อมทำร่อง(เหร็ง)ขนาด ห่างกัน 1-1.5 เมตร
6.การปลูกด้วยท่อนพันธ์ุที่ชุบยาป้องกันโรคและแมลงแล้วปลูกท่อนพันธ์ุที่มีตา2-3ตาระยะในแถวคู่ ห่างกัน 30-50 เซนติเมตร
7.การใส่ปุ๋ย
7.1สำหรับดินร่วนทรายรองพื้นพร้อมปลูก 15-15-15 หรือ 13-13-21 อัตรา 20 กิโลกรัม/ไร่ครั้งที่ 2หลังปลูก 2-3 เดือนอัตรา 60 กิโลกรัม/ไร่
7.2สำหรับดินร่วนหรือดินเหนียวรองพื้นพร้อมปลูก 16-8-8 หลังปลูก 1เดือน อัตรา 35 กิโลกรัม/ไร่ครั้งที่ 2 หลังปลูก 2-3 เดือนอัตรา 40 กิโลกรัม/ไร่
8.ให้น้ำสม่ำเสมอ อย่าให้แฉะ ช่วงก่อนงอกให้พอชื้น และให้มากขึ้นหลังอ้อยงอกแล้ว

1 Like