บวบเหลี่ยมทำไมถึงขมคะสาเหตุมาจากอะไร

บวบเหลี่ยมทำไมถึงขมคะสาเหตุมาจากอะไร

2 Likes

1.การแปรปรวนทางพันธุกรรมด้อย ของพืชตระกูลแตง ที่มีรสขมในระยะวัยอ่อน ลักษณะด้อยพบค่อนข้างน้อย
2.ประเด็นที่ 2 ต้นไม่สมบูรณ์ การดูแลไม่ดี ขาดน้ำ ขาดปุ๋ย ก็ชักนำให้เกิดรสขมได้
ไม่ใช่จากงูเลื้อยผ่านนะครับ

1 Like

น่าจจะขาดน้ำกับธาตุอาหาร

1 Like