ต้นข้าวหวานนาตม แล้วเริ่มเฉาแห้งตาย เกิดจากอะไรแข้ไขยังไงครับ ข้าอายุ14วัน

ต้นข้าวหวานนาตม แล้วเริ่มเฉาแห้งตาย เกิดจากอะไรแข้ไขยังไงครับ ข้าอายุ14วัน

1 Like

ต้นข้าวพันธุ์อะไรนะครับ และได้ใส่ปุ๋ย ใส่ยา เะไรไปบ้างแล้วหรือเปล่านะครัย

ถ้าข้าวนาปี จะหว่านช้าไม่ได้ ถ้าเกิดดินเย็นหรือเข้าพรรษาจะไม่ยอมโต เนื่องจากเป็นข้าวไวแสง จะต้องตรงต่อฤดูกาลเท่านั้น แต่ถ้าเป็นข้าวนาปรังนั้นเกิดจากน้ำเหยียบข้าว ควรให้ตั้งตัวได้โดยทำให้แห้งก่อน1เดือน จึงให้น้ำแล้วใส่ปุ๋ย