แนวโนมในอนาคต ราคาทุเรียนจะตกต่ำหรือป่าวครับ ในอีก5ปีข้างหน้า เพราะเห็นคนปลูกกันมาก

แนวโนมในอนาคต ราคาทุเรียนจะตกต่ำหรือป่าวครับ ในอีก5ปีข้างหน้า เพราะเห็นคนปลูกกันมาก

8 Likes

อยากรู้ด้วย เพราะปลูกอยู่แต่ไม่เยอะ

เป็นไปได้นะ แต่คนกินก็เพิ่มขึ้น เราว่าเน้นปลูกแบบไร้สารอาจจะรุ่ง

2 Likes

มีโอกาสครับ ตอนนี้ทั้งกัมพูชา มาเลเซีย เวียดนามกำลังปลูกเพิ่มกันเยอะมาก

2 Likes

อาจจะต้องลดความเสี่ยงด้วยการแปรรูปเพื่อสร้างมูลค่าเพิ่มนะครับ อะไรก็ไม่แน่ไม่นอน เราพึ่งตลาดจีนเพียงอย่างเดียวดูจะเสี่ยงไปหน่อย

2 Likes

ไม่ต้องเอาว่าคนปลูกกันเยอะ แค่จีนไม่ซื้อปีเดียวราคาก็ไปไม่เป็นแล้ว

3 Likes

ผมว่าตกครับเหมือนยางพารา

คำถามนี้ถามมา4-5ปีได้มั้งครับ100%ของคำตอบคือถูก เจ๊ง แต่100%ของคนที่ต้องการคำตอบคือปลูกผมกะงง? แต่คนที่ถามคำถามนี้แล้วดื้อปลูกเมื่อ5ปีที่แล้ว ตอนนี้เค้ารวยเพราะทุเรียนครับ

3 Likes

เป็นสิ่งที่หน้ากลัวครับจะเป็นไปช้าหรือเร็วนั้นเราเองต้องมองทางออกไว้
1)การแข่งขันกับของประเทศเพื่อนบ้าน
2)เราเองจะต้องพัฒนาคุณภาพ รักษาและรับรองคุณภาพ
3)พลิกโฉมนำเสนอใหม่ ทำการห่อผลให้สีเหลือง สุกแก่ให้เหมาะสม
5)แบ่งโซน ทำสารนอกฤดู
6)สมาคมทุเรียนต้องมานั่งคุยกันมองทางออก
7)นำเสนอพันธ์ุใหม่ที่มีศักยภาพ
8)เราเองต้องพยามลดต้นทุนการผลิต
9)พัฒนาและเพิ่มมูลค่าทุเรียน ให้หลากหลาย
10)พัฒนาการตลาดส่งออก เพื่อลดความเสี่ยงการตลาด
11)พยามรํกษาตลาดเก่าหาตลาดใหม่ให้มากขึ้น หาให้เป็นการผูกขาด

4 Likes