มังคุตปลูกกี่ปีถึงจะได้ผลผลิต และจะดูจากฉัตรยังไงครับ

มังคุตปลูกกี่ปีถึงจะได้ผลผลิต และจะดูจากฉัตรยังไงครับ

3 Likes

ถ้าปลูกกิ่งเสียบยอด 12 ฉัตรประมาณ 3 ปี แต่จาการเพาะเมล็ด 24-32 ฉัตรประมาณ5-6ปี!
มังคุดเสียบยอดออกลูกเร็ว กิ่งเตี้ยติดดิน]
มังคุดเพาะเมล็ด

มังคุดเสียบยอดติดผลแล้วเตี้ยติดดิน

2 Likes