ข้าวใบแห้งเหลืองพ่นยาอะไรครับ

ข้าวใบแห้งเหลืองพ่นยาอะไรครับ

1 Like

มีรูปไหม มันเกิดได้ทั้งจากขาดปุ๋ย ดินไม่สมบูรณ์ หรือติดโรค

1 Like

ต้องดูรูป เหลืองหรือไหม้ ช่วงนี้ใบไหม้เจอบ่อย