องุ่นแดงติดช่อดอกแต่ไม่ติดลูกจะทำอย่างไรครับ

องุ่นแดงติดช่อดอกแต่ไม่ติดลูกจะทำอย่างไรครับ

1 Like

แสดงว่าการเตรียมต้นและ ช่วงพักต้น การสะสมตาดอกมาพร้อมแล้ว หลังเปฺิดตาดอกไปแล้วไม่ติดผล
1.ถ้าดอกบานในช่วงที่ลมแล้งตะวันตกพัดผ่าน ก็ส่งให้ดอกแดงแห้งได้
2.หรืออาจเกิดจากการใช้สารเคมีเข้มข้น จะไปรัดดอกไม่บาน ต้องใช้อ่อนในช่วงใกล้ดอกบาน
3.การบานในช่วงฝน หรือหลังติดผลอ่อน ในช่วงฝนชุก ราอาจเข้าช่อเน่าททำให้ช่อเน่า เกิดได้เช่นเดียวกันกับมะม่วง
4การแก้ไขใชสารเคมีป้องกันกำจัดราที่ฆ่าสปอร์ราได้แก่อะซ็อคซี่สโรบิน ฉีดด้วยเครื่องอัดแรงสูง แอร์บลาสพ่นหลังฝนหาย ในมะม่วงเรียกว่าการทำมะม่วงสูตรผ่าฝน
(รอบนี้ไม่ทันแล้ว ต้องเลี้ยงเถาบำรุงใหม่ และเริ่มต้นขบวนการตัดแต่งกิ่ง และชักนำออกดอกรอบใหม่)

1.เลี้ยงเถาแก่ งดน้ำ้


2.ตัดแต่งกิ่ง


3.แตกตาดอก-ใบ

4.ดอกอ่อน

!
5.ตัดผลองุ่น

น่าสนใจมาก ขอบคุณครับ