ไผ่ปลูกไว้ 400 ต้นเพาะเมล็ดขอจากกรมป่าไม้ครับ

ไผ่ปลูกไว้ 400 ต้นเพาะเมล็ดขอจากกรมป่าไม้ครับ

7 Likes

ไม่น่าจะใช่ไผตงน่าจะเป็นไผ่รวกหรือไผ่เลี้ยงมากกว่าครับ ไผ่ตงจะลำใหญ่ ใบใหญ่กว่านี้มาก แต่หน่อไม้รวกก็ขายได้เหมือนกัน

พันธุ์อะไรครับ

ไผ่เลี้ยงครับ​