ทุเรียนในสวนแต่ละต้นแตกยอดไม่พร้อมกันมีวิธีที่ทำให้แตกยอดพร้อม กันไหมครับ

ทุเรียนในสวนแต่ละต้นแตกยอดไม่พร้อมกันมีวิธีที่ทำให้แตกยอดพร้อม
กันไหมครับ

2 Likes

1)ฟื้นฟูรากโดยใส่สารฮิวมิคแอซิด อัตรา 1000 มิลลิลิตรผสมปุ๋ย 30-20-10 อัตรา 300-500 กรัม ในน้ำ 200ลิตร ฉีดพ่นลงดินด้วยเครื่องฉีดแรงดันสูง ทุกๆ 7 วันจำนวน 3 ครั้ง
2) ใส่ปุ๋ยเคมี สูตร 15-15-15หรือ 16-16-16 อัตรา 3-4 กิโลกรัม/ต้นผสมกับ 30-0-0จำนวน 1กิโลกรัมหรือ 15-0-0 คลุกเคล้ากันแล้วหว่านลงดินใต้ทรงพุ่มห่างจากโคน 50-70 เซนติเมตร
3) ตัดแต่งกิ่งได้แก่ กิ่งแห้ง กิ่งน้ำค้าง กิ่งฉีกหัก กิ่งซ้อนทับ และกิ่งแซมในทรงพุ่ม
4) การกระตุ้นให้แตกใบอ่อน โดยการฉีดพ่น อาหารเสริมคาร์โบไฮเดรตดังนี้ กลูโคส 600 กรัมผสม ฮิวมิคแอซิด 20 มิลลิลิตรผสมปุ๋ยเกล็ด 15-30-15 หรือ 10-20-30 ที่มีธาตุรองผสม อัตรา 60 กรัมผสมยาป้องกันเชื้อราในน้ำ 20 ลิตรผสมสารจับใบ ฉีดพ่น 1-2ครั้งเพื่อกระตุ้นให้แตกใบอ่อนเร็วขึ้น

4 Likes

ต้องดูแลต้นที่แตกยอดช้ามากกว่าต้นปกติ ใส่ปุ๋ย ให้น้ำ ตัดแต่งกิ่งเสียออก

2 Likes

ปุ๋ย30-20-10ในข้อที่หนึ่งเป็นปุ๋ยเม็ดใช่ไหมครับ

ปุ๋ยเกร็ดหรือปุ๋ยน้ำครับ

1 Like