มะละกอควรย้ายปลูกเมื่ออายุกี่วันครับ

มะละกอควรย้ายปลูกเมื่ออายุกี่วันครับ

เอาใหญ่สูง 8-10 นิ้ว เนื่องจากยังไม่ทราบเพศของดอก ควรปลูกหลุมละ 3 ต้น และคัดเาตันดอกกระเทยไว้ 1-2 ต้น
ในการปลูกมะละกอเป็นการค้า แนะนำให้ทำการแช่เมล็ด ประมาณ 6 ชั่วโมงหรือ-1 คืน ถ่ายน้ำ5-6ชั่วโมงครั้งแล้วค่อยเอาไปหยอดเมล็ดมะละกอในหลุม 3-5 เมล็ด แล้วคัดเอาต้นที่แข็งแรง และคัดเพศเมื่ออกดอกสมารถได้ต้นกระเทยทุกต้นในแปลง