แมลงกินใบทุเรียนลักษณะตัวสีเขียวอ่อนปีกแข็งกำจัดด้วยยาอะไรดีคะ

แมลงกินใบทุเรียนลักษณะตัวสีเขียวอ่อนปีกแข็งกำจัดด้วยยาอะไรดีคะ

มีรูปไหม แมลงค่อมทองหรือเปล่า

ถ้าเป็นแมลงค่อมทอง ก็อาจจับพวกตัวเต็มวัยไปทำลาย ไม่ให้ขยายพันธุ์