ทุเรียนเป็นโรคใบตืดทำยังไง

ทุเรียนเป็นโรคใบตืดทำยังไง

1 Like

ช่วงนี้มีฝนตกเป็นระยะ เป็นสภาวะอากาศที่เหมาะสมต่อการระบาดของโรคใบติด ในทุเรียน อย่างยิ่ง

ถ้าเโรคกิดการระบาดของโรคแล้ว อย่าใจร้อนใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชทันทีทันใด ควรตัดแต่งใบที่เป็นโรคออกให้มากที่สุดเท่าที่จะทำได้ เพราะถ้าไม่กำจัดส่วนที่เป็นโรคออกเสียบ้าง บางครั้งการใช้สารป้องกันกำจัดโรคพืชก็อาจจะได้ผลไม่เต็มประสิทธิภาพ

แนวทางการจัดการโรค
๑. ตัดแต่งกิ่งทุเรียนให้เหมาะสม อย่าให้มีความชื้นในทรงพุ่มมากเกินไป
๒. กำจัดเศษซากพืชที่เป็นโรคออกไปเผาทำลาย เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุของโรคในแปลงปลูกให้น้อยลง จะช่วยลดการระบาดลงได้
๓.ช่วงทุเรียนแตกใบอ่อน ควรหมั่นสำรวจการเกิดโรคอย่างสม่ำเสมอ หากพบอาการดรคบนกิ่งหรือใบ ควรตัดแต่งกิ่งส่วนที่เป็นโรคออกไปเผานอกแปลงปลูก แล้วพ่นด้วยสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารฯในกลุ่มรหัส 2 (ไอโพรไดโอน) กลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล ) กลุ่มรหัส 7 (คาบ๊อกซิน) กลุ่มรหัส 14 (เอทริไดอาโซล ควินโตซีน) และกลุ่มรหัส 20 (เพนไซคูรอน) สาร เป็นต้น ) และ ผสมหรือสลับ ด้วยสารประเภทสัมผัสที่ออกฤทธิ์หลายจุด เช่น แมนโคเซ็บ โพรพิเนป และ คลอโรทาโลนิล เป็นต้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และ ลดโอกาสดื้อของเชื้อสาเหตุ

1 Like