อยากปลูกไผ่เลี้ยงค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ

อยากปลูกไผ่เลี้ยงค่ะขอคำแนะนำด้วยค่ะ

อยากปลูกแบบไหนคับ ใช้กินหน่อ หรือใช้ต้น
ถ้ากินหน่อ ก็พวกไผ่หวาน ไผ่ตงศรีปราจีน
ถ้าใช้สอย ก็ไผ่รวก ไผ่ตรง ไผ่เลี้ยง

ควรปลูกในต้นฤดูฝน หรือช่วงที่มีฝน ระยะปลูก 4x4 เมตร