มะม่วงพิกุลทอง

มะม่วงพิกุลทอง

ปลูกจังหวัดไหนคะ

มะม่วงอกร่องพิกุลทอง หรือนวลจันทร์ เป็นมะม่วงทานสุกรสหวานเย็น เนื้อเหลืองอ่อน
รูปอกร่องพิกุลทอง

เด็กๆที่บ้านชอบมากพันธุ์นี้ หวานอร่อย

1 Like