พอทราบราคามัยครับกำลังจะเก็บเกี่ยว

พอทราบราคามัยครับกำลังจะเก็บเกี่ยว

ข้าวอะไร