อยากซื้อตันพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยมาปลูก อยากได้แหล่งต้นพันธุ์แท้ วิธีการดูลักษณะต้นพันธุ์ และหลักการปลูกแบบไร่ครับ

อยากซื้อตันพันธุ์มะพร้าวน้ำหอมต้นเตี้ยมาปลูก อยากได้แหล่งต้นพันธุ์แท้ วิธีการดูลักษณะต้นพันธุ์ และหลักการปลูกแบบไร่ครับ

1 Like

การปลูกมะพร้าวน้ำหอมนั้น ดินควรเป็นดินร่วน ร่วนทราย มีแล่งน้ำที่ให้แก่ต้นมะพร้าว แต่ ปลูกในที่ลุ่มแถบภาคตะวันตก สามารถยกร่อง หลังร่องกว้าง4-6เมตรท้องร่อง กว้วง 1.50 เมตร ตากดินประมาณ 2-3 เดือน กำหนดระยะปลูก 6X6เมตรหลุมขนาด .50X.50X.50 เมตร ส่วนที่ดอน ไถพรวน ตั้งเนินหลังเต่าหลังร่องกว้าง 3 เมตร กำหนดระยะปลูก 6X6เมตร ที่ดอนอาจต้องขุดสระ 2 งาน สำหรับพื้นที่ปลูกประมาณ 5-7 ไร่
การปลูกแบบสับหว่างทะแยงมุมกัน
การจัดหา พันธ์ุ เป็นมะพร้าวน้ำหอม ชนิดก้นจีบ จากแหล่งที่เชื่อถือได้ ขนาดหน่อ ควรไม่น้อยกว่า 2 ใบคลี่ สีเขียว การเพาะชำในวัสดุที่ร่วนเวลาถอนย้ายกล้าแล้วรากไม่ขาดและช้ำเสียหายมาก
การปลูกใส่่ปุ๋ยคอกเก่า 5กิโลกรัม หินฟอสเฟต 0.50 กิโลกรัมเพื่อช่วยให้รากเดินดี และผสมคลุกเคล้ากับดินหน้าในหลุม วางหน่อมะพร้าวลงในหลุมกลบดินพอแน่น เสร็จแล้วป้กไม้เพื่อผูกยึดหน่อมะพร้าวไม่ให้หลุดลอย ไปเวลาฝนตกหนัก หลังจากมะพร้าวปลูกใหม่แตกใบใหม่ก็เริมให้ปุ๋ยสูตร 16-16-16 หรือ 15-15-15 อย่างน้อยปี 2 ครั้ง อัตรา 1 กิโลกรัม/ต้นแบ่งใส่
แหล่งจำหน่ายพันธ์ุวิสาหกิชชุมชน ปลูกมะพร้าว จ.ราชบุรี คุณประยูร 0817368874
หรือ สามพราน พันธ์ุมะพร้าว 0866170625
หลักการสังเกต ช่วงใบถี่กะชั้น ใบสีเขียวเข้ม ผลก้นจีบ ขนาด 2ใบคลี่ 1ใบแรกเล็ก

1 Like