แตงกวาติดเชื้อไวรัส วิธีแก้ไข

แตงกวาติดเชื้อไวรัส วิธีแก้ไข

6 Likes

เป็นโรคอะไรค่ะ อาจต้องดูรูป แต่ส่วนใหญ่เพลี้ยอ่อนจะเป็นแมลงพาหะ ต้องกำจัดเพลี้ยอ่อนค่ะ

แตงกวาเป็นไวรัสแล้ว แก้ไขไม่ได้ เพียงแต่จะต้องป้องกันไม่ให้แพร่กกระจายไปยังต้นอื่นๆที่ยังดีอยู่

๑.ถ้าพบต้นที่มีอาการผิดปกติ ใบด่าง ต้องรี้บถอนทิ้งออกไปจากแปลงปลูก ผัง ทำลาย เพราะถ้าทิ้งไว้ข้างแปลง แมลงพาหะก็ยังมีโอกาสแพ่เชื้อต่อไปได้
๒. พ่นสารป้องกันกำจัด แมลงปากดูด โดยเฉพาะ เพลี้ยอ่อน เพลี้ยไฟ

ถอนทิ้งด่วนๆ ก่อนมะจะระบาด