วิธีปรับปรุงดินเพื่อเพาะปลุกควรทำอย่างไรบ้าง

วิธีปรับปรุงดินเพื่อเพาะปลุกควรทำอย่างไรบ้าง

2 Likes

การเตรียมดิน
1.ไถปรับพื้นที่ ด้วยผาน 3 หรือถ้าปลูกไม้ผลใช้ผานระเบิดดานไปก่อนเลย แล้วตากดิน 1 เดือนเลย
2.ไถพรวนด้วย ผาน 7 ใส่ปูนตามค่าวิเคราะห์ดิน ใส่ปุ๋ยคอก 1.5-2.0 ตัน/ไร่
3 ยกร่องเนินหลังเต่าตามแนวลาดเทสูง 50 เซนติเมตร ร่องกว้าง 3-4 เมตร หรือยกโคกสูง 50 เซนติเมตร วงกลมกว้าง 3-4 เมตร กำหนดระยะปลูกตามชนิดพืช
4.การปลูกในหลุม บนร่องเนินหลังเต่า หรือบนโคกที่เตรียมไว้

ตากดิน แล้วใช้ปุ๋ยคอก มุลสัตว์