วิธีแก้ปันหาแมลงเจาะผลเงาะ

วิธีแก้ปันหาแมลงเจาะผลเงาะ

2 Likes

พ่นยา แล้วก็เก็บเงาะที่โดนเจาะไปทิ้ง ป้องกันหนอนขยายพันธุ์

ใช้ยาฆ่าแมลง

แมลงที่เจาะผลเงาะจะมีหนอนเจาะผลและหนอนเจาะขั้ว วิธีการแก้ไขให้ใช้วิธีผสมผสาน เช่น เก็บผลที่มีรอยเจาะหรือผลที่ร่วงไปเผาทำลาย ส่วนการพ่นสารต้องพ่นสารป้องกันตั้งแต่เริ่มผลมีขนาดโต 1-2เซน โดยพ่นสารห่างกันทุก 2อาทิตย์ เช่น กลุ่ม 1 ไดอะซินอน กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม 3 แลมบ์ดาไซฮาโลทริน เดลทาเมทริน กลุ่มสารผสมสำเร็จรูปกลุ่ม 4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ในสวนที่ระบาดเป็นประจำอาจใช้วิธีห่อทั้งช่อผลโดยใช้ถุงตาข่ายสีฟ้าจะได้ผลดี

1 Like