ทุเรียนใบเหลืองเกิดจากอะไรค่ะช่วงนี้ฝนตกชุกด้วยมีวิธีแก้ไขอย่างไร

ทุเรียนใบเหลืองเกิดจากอะไรค่ะช่วงนี้ฝนตกชุกด้วยมีวิธีแก้ไขอย่างไร

1 Like

ถ่ายรูปมาให้ดูได้ครับ ต้องวิเคราะห์ว่าใบเหลืองที่ใบแก่ หรือ ใบอ่อน หรือเกิดจากเชื้อโรค ใส่รายละเอียดอายุทุเรียน และลักษณะสภาพพื้นที่-การจัดการมาด้วยนะครับ

1 Like

ต้องเห็นรูปก่อน จะได้วิเคราะห์ได้