ขอรบกวนสอบ สาเหตุ วิธีแกครับ

ขอรบกวนสอบ สาเหตุ วิธีแกครับ

5 Likes

น่าจะเป็นแอนแทรคโนสหรือเปล่า ที่ใบมีไหม

ห่อผลน่าจะช่วยได้ค่ะ

เป็นอาการของโรคสแคป ที่เกิดจากเชื้อรา
แสดงว่าต้องมีการเกิดโรคในแปลงนานแล้ว ให้ข้อมูลไว้เพื่อเตรียมตัวในฤดูอื่นๆ

อาการ ใบเป็นจุดบุ๋มเล็กๆ สีน้ำตาลหรือดำด่านใต้ใบ ทำให้การเจริญเติบโตชะงัก ใบบิดงอ เชื้อราทำให้ผลอ่อนบิดเบี้ยวหรือร่วง ผลโตเป็นจุดสีน้ำตาลหรือดำตกสะเก็ดเป็นแอ่งบุ๋ม เนื้อเยื่อแห้งและแตก

การแพร่ระบาด เชื้อราแพร่ระบาดทางลมฝน เข้าทำลายใบและผลอ่อน
แนวทางการจัดการ
๑. ผลที่เป็นโรคเอาออกจากแปลงให้หมด เพื่อลดปริมาณเชื้อสาเหตุที่จะสะสมอยู่ในแปลงปลูก
๒.ในแปลงที่เคยมีประวัติการระบาด ต้องหมั่นสำรวจอาการบนใบ และผลอ่อน
๓.พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชที่มีประสิทธิภาพ เช่น สารในกลุ่มรหัส 1( เบนโนมิล คาร์เบนดาซิม ไธอะเบนดาโซล ไทโอฟาเนทเมทิล) สารกลุ่มรหัส 3 ( ไตรฟอรีน โพรคลอราช ไดฟิโนโคนาโซล อีพ๊อกซีโคนาโซล เฮกซาโคนาโซล ไมโคลบิวทานิล โพรพิโคนาโซล ทีบูโคนาโซล และ เตตราโคนาโซล เป็นต้น )กลุ่มรหัส 6 ( ไอโซโพรไทโอเลน)กลุ่มรหัส 7 (เฉพาะฟลูโอไพแรม) และสารกลุ่มรหัส 11 ( อะซ๊อกซีสโตรบิน ไพราโคลสโตรบิน ครีโซซิมเมทิล และ ไตรฟล๊อกซีสโตรบิน เป็นต้น) และเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ และป้องกันการดื้อของเชื้อต่อสารป้องกันกำจัดโรคพืช ควรพ่นสลับหรือผสมกับสารประเภทสัมผัส เช่น แมนโคเซบ โพรพิเนป คลอโรทาโลนิล เป็นต้น

3 Likes