ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์บ้างหรือครับเช่น นกกระทา ไก่ ปลา เป็นต้น

ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับสัตว์บ้างหรือครับเช่น นกกระทา ไก่ ปลา เป็นต้น

4 Likes

ตอนนี้มีแต่อาจารย์สายพืชทั้งนั้น

1 Like