อยากทราบการปลูกอินทผาลัม 1ไร่ปลูกได้กี่ต้นระยะห่างเท่าไหร่

อยากทราบการปลูกอินทผาลัม​ 1ไร่ปลูกได้กี่ต้นระยะห่างเท่าไหร่

1 Like

เอาระยะปลูก6X6 เมตร 45 ต้น/ไร่

1 Like