มะเขือเทศใบเหลืองงอ ดอกแห้งไม้เป็นผลเกิดจากอะไร ทำยังให้ออกผลครับ

มะเขือเทศใบเหลืองงอ ดอกแห้งไม้เป็นผลเกิดจากอะไร ทำยังให้ออกผลครับ

2 Likes

อาจจะเป็นโรคใบหงิกเหลือง มักจะทำให้ไม่ออกผล

1 Like

ถ้าเป็นโรคใบเหลืองอาจต้องถอนออกนะ จะได้ไม่ระบาด แต่รอผู้เชี่ยวชาญให้แน่ใจ

2 Likes

ดูจากอาการหงิกงอของมะเขือเทศตามภาพไม่ใช่อาการของโรค แต่อาการหงิกแบบนี้เกิดได้หลายสาเหตุ
1.แมลงปากดูดพวกเพลี้ยอ่อนหรือเพลี้ยแป้งระบาด ให้สังเกตว่ามีมดอยู่ที่ยอดหรือไม่ ถ้ามีจะเกิดจากเพลี้ย 1ใน 2ชนิดดังกล่าว
2.เกิดจากแมลงหวี่ขาวยาสูบดูดกินแล้วถ่ายทอดเชื้อไวรัส ช่วงแรกจะหงิกที่ยอด ต่อมาจะหงิกทั้งต้น และอาการเหลืองตามมาเรียก โรคไวรัสใบหงิกเหลือง ต้องรีบถอนไปทำลายนอกแปลงเพราะจะลุกลามไปต้นอื่นๆ
3.เกิดจากได้รับละอองสารกำจัดวัชพืช ซึ่งเป็นได้หลายชนิดโดยเฉพาะแปลงใกล้กับอ้อย ข้าว หรือข้าวโพด เช่น สาร 2,4-ดี อาการใบจะหงิกเช่นเดียวกันโดยเฉพาะใบยอด
หาสาเหตุที่แท้จริงให้พบ แล้วค่อยแก้ไขครับ

1 Like

ขอบคุณมากครับ