ทำดินร่วนปนทรายคือเอาดินผสมกับทรายหยาบที่ใช้ก่อสร้างหรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ

ทำดินร่วนปนทรายคือเอาดินผสมกับทรายหยาบที่ใช้ก่อสร้างหรือเปล่าครับ ขอคำแนะนำหน่อยครับ

ทำเพื่ออะไรครับ ดินร่วนก็ดีอยู่แล้ว มีแต่ ใส่อินทรีย์วัตถุลงไปในดินเช่นปุ๋ยคอกหรือปุ๋ยหมัก หรือแกลบดิบเป็นต้น

1 Like

ถามผิดครับเอาดินเหนียวทำดินปนทราย เพื่อปลูกมะกรูด เคยอ่านเจอ ว่ามะกรูดชอบดินปนทรายครับ ใช่ทรายก่อสร้างมั้ย