ควรใช้ยาฆ่าแมลงตัวไหนดีครับและควรบำรุงยังไงดีครับ

ควรใช้ยาฆ่าแมลงตัวไหนดีครับและควรบำรุงยังไงดีครับ

4 Likes

ไม่ทราบว่าเกิดจากแมลงอะไรกิน

1 Like

ใช่แมลงค่อมทองหรือเปล่าครับ

cypermethrin 35 ครับ พ่นตอนกลางคืน

1 Like

แมลงกลุ่มด้วงทั้งแมลงนูน และแมลงค่อมทอง ระยะหนอนอยู่ใต้ดินกินรากพืชเป็นอาหาร ส่วนมากจะออกเป็นตัวเต็มวัยช่วงเดือนมิถุนายน-กรกฎาคมตัวเต็มวัยออกหากินกลางคืนกินใบไม้ยืนต้นและไม้ผลหลายชนิดเป็นอาหารการพ่นสารควรพ่นตอนเย็นๆหรือกลางคืนจึงจะได้ผล สารเคมีได้แก่
กลุ่ม 1ไดอะซินอน โพรฟีโนฟอส ไตรอะโซฟอส มาลาไทออน เฟนโทเอต
กลุ่ม 2ฟิโพรนิล
กลุ่ม 3 เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน ไบเฟนทริน
กลุ่มสารผสม 1+3 โพรฟีโนฟอส+ไซเพอร์เมทริน กลุ่ม 1+2 ฟีโนบูคาร์บ+ฟิโพรนิล

1 Like