สอบถามครับ ทุเรียนอายุ2เดือน ฉีดบำรุงทางใบยาแมลง ได้หรือยังครับ และควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับ

สอบถามครับ ทุเรียนอายุ2เดือน ฉีดบำรุงทางใบยาแมลง ได้หรือยังครับ และควรใส่ปุ๋ยสูตรอะไรครับ

7 Likes

16-16-16 คับ

1 Like

การจัดการแมลงใช้วิธีผสมผสานทั้งวิธีเขตกรรม วิธีกล ชีววิธี และเคมี ตามชนิดของแมลงสามารถถ่ายรูปอาการหรือตัวแมลงมาสอบถามได้ครับ

1 Like

ใส่ ยาร่า ลีว่าไนตราบอ15-0-0 ประมาณ 1 กำมือ ขุดดินเป็นร่องรอบทรงพุ่ม ใส่ปุ๋ยแล้วกลบ ประมาณ 3-5 วัน ทุเรียนแตกยอดใหม่ สวยๆ