ใบอ่อนขาดขั้วใบหลุดง่ายไม่ทราบว่าเป็นเหตุอะไรครับ

ใบอ่อนขาดขั้วใบหลุดง่ายไม่ทราบว่าเป็นเหตุอะไรครับ

3 Likes

เยี่ยมๆๆ นี่แหละด้วงตัดใบ หรือด้วงกรีดใบ เราหาตัวมันยากมาก มันเป็นด้วงงวงเล็ก

จะแก้อย่างไรดีครับ

ใบอ่อนมะม่วงที่ถูกกัดขาดเกิดจากตัวเต็มวัยด้วงกัดใบวางไข่แล้วกัดใบขาดเหมือนรอยกรีดด้วยมีด ใบอ่อนจะร่วงลงพื้นตัวหนอนออกจากไข่จะกินเศษใบอยู่บนพื้นดิน ให้เก็บเศษใบที่ร่วงไปเผาทำลาย หรือพ่นสารเคมีลงบนใบที่ร่วงพื้นดินด้วยสารไดอะซินอน ไตรอะโซฟอส โพรฟีโนฟอส เฟนโทเอตหรือไตรคลอร์ฟอน

3 Likes