เตือนชาวสวนทุเรียน ระวังโรคใบติด! ฝนหนัก-เชื้อราเป็นเหตุ

เตือนชาวสวนทุเรียน ระวังโรคใบติด! ฝนหนัก-เชื้อราเป็นเหตุ

วิธีป้องกันและรับมือ

 1. กำจัดวัชพืชในแปลงปลูกเพื่อให้อากาศถ่ายเทได้ดี เพื่อลดความชื้นสะสม

 2. สำรวจแปลงปลูกอย่างสม่ำเสมอ หากพบว่าเริ่มมีการระบาดของโรค ให้ตัดส่วนที่เป็นโรคทิ้ง เก็บเศษพืชที่ เป็นโรคและใบที่ร่วงหล่นไปทำลายนอกแปลงปลูก จากนั้นให้พ่นสารป้องกันกำจัดโรคพืชทุก 7-10 วัน พ่นบริเวณใบให้ทั่วทั้งต้น โดยเลือกจากสารเหล่านี้

 • ทีบูโคนาโซล + ไตรฟลอก ซีสโตรบิน 50% + 25% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10 กรัมต่อ น้ำ 20 ลิตร
 • เพนทิโอไพแรด 20% เอสซี อัตรา 10 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 • ฟลูไตรอะฟอล 12.5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 • เฮกซะโคนาโซล 5% เอสซี อัตรา 20 มิลลิลิตรต่อน้ำ 20 ลิตร
 • คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 65.2% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • คอปเปอร์ออกซีคลอไรด์ 85% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 30-50 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • คอปเปอร์ไฮดรอกไซด์ 77% ดับเบิ้ลยูพี อัตรา 20 กรัมต่อน้ำ 20 ลิตร
 • คิวปรัสออกไซด์ 86.2% ดับเบิ้ลยูจี อัตรา 10-20 กรัม ต่อน้ำ 20 ลิตร
 1. ในแปลงปลูกที่มีความชื้นสูงและมีการระบาดของโรคเป็นประจำ ไม่ควรใส่ปุ๋ยที่มีไนโตรเจนสูง เพื่อลดการแตกใบ

 2. ตัดแต่งกิ่งไม่ให้ต้นมีทรงพุ่มแน่นทึบ เพื่อให้ทุเรียนได้รับแสงแดดและอากาศถ่ายเทได้ดี เป็นการลดความชื้น ทำให้สภาพแวดล้อมไม่เหมาะสมต่อการระบาดของโรค

21 Likes

พึ่งลองปลูก20ต้น ซื้อ ต้นปีกว่ามากับไม่ถึงปี ปลูกในพื้นที่หินดาน ไม่รู้จะเป็นไหม

1 Like

สู้ๆนะคร๊าบ^^