ที่เป็นจุดสีขาวใสอยู่ในวงจรระยะไหนของแมลงชนิดนี้ครับ เป็นแมลงอะไรและใช้สารเคมีกลุ่มไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดครับ?

ที่เป็นจุดสีขาวใสอยู่ในวงจรระยะไหนของแมลงชนิดนี้ครับ เป็นแมลงอะไรและใช้สารเคมีกลุ่มไหนถึงจะเหมาะสมที่สุดครับ?

6 Likes

เคยเห็นที่สวนเหมือนกัน รอผู้รู้

1 Like

จุดสีเหลืองที่ใบคือรอยทำลายของเพลี้ยไก่แจ้ทุเรียน ตัวอ่อนจะสีครีมมีเส้นแป้งสีขาวมองดูคล้ายไก่แจ้ การจัดการ
1.วิธีเขตกรรม ตัดใบที่พบระบาดมากไปเผาทำลาย
2.วิธีกล ติดแผ่นกับดักกาวเหนียวสีเหลือง เพื่อลดตัวเต็มวัยของเพลี้ยไก่แจ้ เพลี้ยไฟ เพลี้ยจักจั่นฝอย
3.พ่นปิโตรเลียมออย ไวท์ออย อัตรา 60-100ซีซีต่อน้ำ 20ลิตร
4.พ่นสารเคมี กลุ่ม 2ฟิโพรนิล กลุ่ม3ไบเฟนทริน เดลทาเมทริน แลมบ์ดาไซฮาโลทริน กลุ่ม4อะซีทามิพริด ไทอะมีทอกแซม โคลไทอะนิดิน ไดโนทีฟูแรน อิมิดาโคลพริด กลุ่ม15โนวาลูรอน ลูเฟนนูรอน กลุ่ม 16บูโพรเฟซีน สารผสมกลุ่ม4+3ไทอะมีทอกแซม+แลมบ์ดาไซฮาโลทริน อิมิดาโคลพริด+ไบเฟนทริน

4 Likes

ขอบคุณครับ แล้วตรงเป็นจุดขาวใส นี้ใช้ไข่ของพวกเพลี้ยไก่แจ้หรือป่าวครับอาจารย์

จุดขาวใสๆไม่ใช่ไข่ของเพลี้ยไก่แจ้ครับ เพราะเพลี้ยไก่แจ้จะวางไข่ในเนื้อเยื่อของใบทำให้มองไม่เห็น จุดใสๆจากภาพมองไม่ชัดอาจจะเป็นไข่ของไร หรือเป็นยางที่ขับออกจากใบทุเรียนเวลาถูกอะไรไปเจาะก็ได้ครับ

1 Like

ขอบคุณความรู้จากอาจารย์มากนะครับ

ข้อมูลมีประโยชน์สำหรับเกษตรกรมากครับ