ปลูกอะไรดีครับ ที่เก็บผลได้เร็วพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่เดิมทำนา

ปลูกอะไรดีครับ ที่เก็บผลได้เร็วพื้นที่ 1 ไร่ พื้นที่เดิมทำนา

3 Likes

คำถามกว้างเอาให้แคบลงมาหน่อย จะเป็นไม้ผล หรือไม้ล้มลุก หือธัญญพืช ?

1 Like

ล้มลุกครับ

พวกถั่ว เช่น ถั่วลิสง หรือพวกข้าวโพด

1 Like

การปลูกข้าวโพดหวาน
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6.ยกยกร่อง แถวเดี่ยว ระยะระหว่างแถว 75 เซนติเมตร ระหว่างต้น 25 เซนติเมตร แถวคู่ ระยะระหว่างร่อง 1.20เมตร ระยะระหว่างแถวคู่ 30 เซนติเมตร ระยะระหว่างต้น 25-30 เซนติเมตร
7.ใข้เมล็ดพันธ์ุลูกผสม เช่นซุปเปอร์ สวีท หยอดเมล็ดลงในหลุม1เมล็ด พร้อมปุ๋ยรองพื้น 16-20-0 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ สำหรับดินร่วนเหนียวและ 15-15-15 อัตรา 50 กิโลกรัม/ไร่ ดินร่วนทราย
8.ฉีดพ่นสารกำจัดวัชพืชอะลาคลอร์ 48%EC พ่นคุมดินหลังยอดเมล็ด ขณะดินชื้น
9.ปุ๋ยครั้งที่ 2 หลังกล้าอายุ20-25วันเริ่มให้ปุ๋ย46-0-0 อัตรา50กิโลกรัมต่อไร่หรือ 21-0-0 อัตรา 100 กิโลกรัม/ไร่โรยข้างแถวแล้วกลบ
10 ปุ๋ยครั้งที่ 3 ต้องพิจารณาความสมบูรณ์ของต้น และการระบายน้ำเป็นสำคัญ ช่วงนี้หากต้องใส่ ควรเป็น 46-0-0อัตรา 25กิโลกรัม/ไร่
10.ให้น้ำสม่ำเสมอ และให้ทันทีหลังใส่ปุ๋ย ขาดต้นจะแกร็น ฝักไม่มีคุณภาพ รูปแบบการให้ไปตามร่อง หรือแบบพ่นฝอย
11.หมั่นดูแลกำจัดวัชพืชหนอนเจาะสมอฝ้าย หนอนเจาะลำต้น โรคราน้ำค้าง ใบไหม้ และราสนิม

1 Like

ขุดสระเลี้ยงปลา ได้มีน้ำใช้ด้งย ลงผักสวนครัว ผักบุ้ง กวางตุ้ง กะเพราะ โหระพา ตะไคร้ มะกรูด มะนาวในลองสัก5ต้น ไม้ผล มะละกอ มะม่วง มะพร้าว กระท้อน อย่าดุเค้านะ ลองปรับๆดู

3 Likes