ที่ดิน1 ไร่ควรเตรียมดินอย่างไรดีครับ ก่อนลงต้นไม้

ที่ดิน​1 ไร่​ควรเตรียมดินอย่างไรดีครับ ก่อนลงต้นไม้

การเตรียมดิน
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6.ตั้งร่อง เนินหลังเ้ต่า หรือยกโคก

คลุกแกลบ มูลสัตว์ แล้วก็พรวนดิน