การเตรียมดินก่อนลงอินทผาลัม เนื้อเยื่อ ต้องเตรียมอย่างไรบ้างคะ

การเตรียมดินก่อนลงอินทผาลัม เนื้อเยื่อ ต้องเตรียมอย่างไรบ้างคะ

1 Like

การเตรียมดินปลูกอินทผลัม
1.เก็บตัวอย่างดินไปส่งวิเคราะห์
2.ไถพรวน ผาน 3 ตากดิน 7-15 วัน
3.ใส่ปุ๋ยคอกเก่า ขี้ไก่แกลบ หรือปุ๋ยหมัก 2ตัน/ไร่
4.ใส่ปูนมาร์ล 100-200 กิโลกรัม/ไร่ หรือตามค่าวิเคราะห์ความต้องการปูนของดิน
5.ทำการพรวนดินละเอียด ด้วยผาน7พรวน
6.ยกโคก หรือเนินหลังเต่าสูง 40-50 เซนติเมตร กว้าง 3-4 เมตร ระยะปลูก 6X6เมตร

1 Like

ใส่ปุ๋ยคอกเลย แต่พอเริ่มปลูกให้ใช้ปุ๋ย 8-24-24